+386 2 713 00 60 
OPERACIJO FINANCIRA

ENERGETSKA SANACIJA GOSTILNE MARTA

Podjetje Franc Tomažič Letonja S.P., je na javnem razpisu
 »Podpora mikro, malim in srednje
velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti«
Uspešno
pridobilo sofinanciranje za projekt operacije »Energetska sanacija Gostilne Marta«.
Celotna vrednost projekta: 259.426,23 EUR
Predviden znesek sofinanciranja: 181.087,00 EUR
Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih s
področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje
rabe energije in snovi.
Z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 je cilj
javnega razpisa prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne
naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej
in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj.
Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si.