+386 2 713 00 60 

      Naziv operacije: ENERGETSKA SANACIJA GOSTILNE MARTA   

Podjetje Franc Tomažič Letonja S.P., je na javnem razpisu »Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti« uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt operacije »Energetska sanacija Gostilne Marta«.   Celotna vrednost projekta: 259.426,23 EUR Predviden znesek sofinanciranja: 181.087,00 EUR   
V sklopu operacije so se izvedle naslednje aktivnosti:
 ·         Obnova celotnega zunanjega ovoja stavbe. 
·         Nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije. 

·         Nakup in vgradnja naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov. 

·         Zamenjava kurilne naprave z energetsko učinkovitejšo. 

·         Zamenjava sistema ogrevanja in/ali hlajenja z energetsko učinkovitejšim.

 ·         Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote. 

·         Ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode. 

·         Ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov. 

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi. Z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 je cilj javnega razpisa prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si.