+38627130060 info@gostilna-marta.si

Naziv operacije: ENERGETSKA SANACIJA GOSTILNE MARTA

Podjetje Franc Tomažič Letonja S.P., je na javnem razpisu »Podpora mikro, malim in srednje
velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti« uspešno
pridobilo sofinanciranje za projekt operacije »Energetska sanacija Gostilne Marta«.
Celotna vrednost projekta: 259.426,23 EUR
Predviden znesek sofinanciranja: 181.087,00 EUR
Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih s
področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje
rabe energije in snovi.
Z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 je cilj
javnega razpisa prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne
naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej
in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj.
Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

  Nedavni komentarji

   Block header

   Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.

   Block header

   Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.

   Block header

   Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.